Credentify- LO

The problem Credentify solves.

University solution: Educational organizations, including non-formal education organizations, have a need to hold wallets of directly issued or reputational credentials. Credentify solves this problem by providing universities with a service to keep track and issue credentials in a fast and transparent by giving them full control over the process.

Student solution: Requests from graduate students to recognize learning achieved online and elsewhere are becoming more frequent, especially form those who have already been certified through micro-credentials. Credentify gives students the opportunity to get credentials from multiple universities in recognition of their studies; it also creates portability and storage of digital student data and puts it at the core of free movement of students and skilled workers across Europe.

Business solution: Universities, VET institutions, OER providers, MOOC providers and Video repositories need to offer reliable, integrated certification services to their customers. Credentify provides this service for all types of European credentials that are provider independent in nature and addresses all types of qualifications.

Market solution: Europe has one of the most equity driven and stable public educational systems in the world with more than 3 million HE students. However, non-formal educational opportunities are rapidly changing this learning landscape with unforeseen complexities in accreditation, ending in missed opportunities for students, teachers, and universities with the job market. Credentify offers a standard format for documenting micro-credentials in terms of ECTS using existing recognition tools.

Using Kahoot in a fully online lesson

Kahoot is a very popular tool that is usually used in class to check the understanding of the students. The easiest way to use Kahoot is to project the questions onto a screen so the students can see and they simply answer the questions by using their telephones. It has become one of the most popular technologies for using in the classroom and adding to lessons. It is ideal for formative study. For example we can use it at the beginning to check students’ understanding on a particular topic or we can use it to revise and see if they’ve understood the content. Kahoot has several different question types as well, so it is possible to have multiple choice questions, or true or false questions.

What are animations?

Congrats on learning how to make drawings with your programming skills! Now you’ll learn how to turn those drawings into animations, with only a few more lines of code.
First, though, let’s talk about what an animation is. How could you make an animation without programming?
You could make a bunch of drawings on pieces of paper, then flip those pieces of paper so the drawings go by in a sequence, and it would look like an animation. Well, it’d look like an animation if those drawings were each just a little bit different from each other.

Virtuali ir papildytoji realybės

Vis sparčiau populiarėjanti virtuali realybė – kompiuteriu sukurta aplinka, leidžianti pamatyti mums neįprastą, kitokią realybę. Užsidėję virtualios realybės akinius Jūs atitrūkstate nuo tos erdvės kurioje esate čia ir dabar. Tik panorėję galite pamatyti gražiausias pasaulio vietas, aplankyti garsiausius muziejus ar net tapti filmo herojumi neatsikėlę nuo sofos. Kuo skiriasi virtuali ir papildytoji realybės, kaip jos kuriamos, kur yra ir gali būti panaudojamos, kokios šios srities ateities perspektyvos ir dar daugiau įdomių faktų lektorius pristatys edukacinės vaizdo paskaitos metu.

Virtuali didaktinė laboratorija

Projektu Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste  siekiama išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. Apsijungus trims aukštosioms mokykloms: Vytauto Didžiojo, Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetams, didelis dėmesys skiriamas studijų programų portfelio pertvarkai, studijų kokybės gerinimui, tarptautiškumo plėtotei, studentų pasiekimų gerinimui, dėstytojų profesiniam tobulėjimui ir mokslinės veiklos stiprinimui.

Siekiant studijų efektyvumo ir kokybės užtikrinimo, numatoma, kad VDU įvertins jau turimą visų trijų universitetų patirtį ir pagal vieningą sistemą pertvarkys vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą. Bus pereinama prie bendros studentų pažangos stebėsenos, pasiekimų vertinimo, grįžtamojo ryšio užtikrinimo sistemos. Tam bus pasitelktos jau esamos e-sistemos ir platformos, tačiau skiriant lėšų jų plėtotei ir atnaujinimui, įvertinus naujus iššūkius, ypač susijusius su pedagogų rengimu.

Skaitmeninė fotografija

Programa skirta suaugusiesiems, siekiantiems susipažinti su skaitmeninės fotografijos pagrindais, išmokti įkelti nuotraukas iš fotoaparato į kompiuterį, jas koreguoti ir paskelbti internete.

Išsaugokite gražiausias gyvenimo akimirkas skaitmeninės fotografijos pagalba!

Akivaizdu, jog šiuolaikiniam žmogui itin svarbu susipažinti su kertiniais skaitmeninės fotografijos principais. Ne visi savyje turi profesionalaus fotografo gyslelę, tačiau visi nori išsaugoti gražiausias savo gyvenimo akimirkas ir pasidalyti jomis su kitais! Šios programos tikslas – padėti jums tai padaryti.

Patrauklaus pristatymo rengimas

Programa skirta suaugusiesiems, siekiantiems išmokti rengti patrauklius pristatymus.

Šioje programoje sužinosite:

 • kas yra svarbu rengiant pristatymą;
 • į ką svarbu atkreipti dėmesį rengiant pristatymo turinį;
 • kaip idėją paversti pateiktimi.

Išmokę parengti patrauktų pristatymą, galėsite pasinaudoti šiais įgūdžiais įvairioms idėjoms pademonstruoti.

Pristatymas arba pateiktis yra priemonė, padedanti naujai ir įdomiai pristatyti mintis, faktus, pokyčius ir pan. Pateiktis yra sudaroma iš skaidrių.

OER and Sustainability Models

Training material will be developed on-line, partially as OER, with self-learning mode and face to face training option, providing existing successful OER – based sustainability models, interactive tasks and presentations in video and audio formats with explanations and examples.

Having successfully completed all training material, you will be able to:

 •  understand the approach of open movement
 •  describe/identify specific characteristics of OER
 •  find, select and use/reuse/make one OER
 •  analyse case studies of sustainable models of OER

Mokomieji filmukai

Mokomieji filmukai skirti saugiam darbui ir “buvimui” internete. Filmukai:

 • Phishing. Kaip apsaugoti savo duomenis?
 • Kas yra sekstingas?
 • Saugiau naudokimės viešuoju belaidžiu internetu
 • Kaip sukurti saugų slaptažodį?
 • Kaip sumažinti SPAM kiekį?
 • Greito uždarbio spąstai internete
 • Kaip išvengti grėsmių internete?
 • Elkimės saugiau socialiniuose tinkluose.
 • Kaip pranešti apie žalingą turinį socialiniuose tinkluose?

Lietuvės kuriamas dirbtinis intelektas

Kompiuteris, kurtas pagal žmogaus analogą, geba „girdėti“ (mikrofonu), „matyti“ (kamera), „kalbėti“ (kolonėlėmis), „rašyti“ (spausdintuvu). Jis taip pat gali „mąstyti“ naudodamasis dirbtiniu intelektu: imituodamas žmogaus elgesį ir priimdamas sprendimus. Natūraliausia kai dirbtinis intelektas įgyjamas per patirtį (mašininį mokymąsi): stebint situacijas, mokantis iš padarytų klaidų; todėl svarbiausia parinkti tinkamus mokymosi metodus, kad ta patirtis būtų maksimaliai naudinga. Kompiuteriui padeda „suvokti“ žmogaus šneką ir jį „prakalbina“ kalbos technologijos. Sukurti dirbtinį intelektą, gebantį suprasti žmogaus kalbą, turinčią daugybę atspalvių bei poteksčių, didžiulis iššūkis. Didžiausias dėmesys pasaulyje skiriamas anglų kalbai; tačiau mano, kaip lietuvės, dirbančios kalbos technologijų srityje, pareiga pasirūpinti, kad kompiuteris suprastų būtent lietuvių kalbą. Paskaitos metu sužinosite kaip kompiuterį prakalbinti lietuvių kalba, kas yra virtualieji asistentai ir ką gali dirbtinis intelektas.