Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin vaiheittaiset kuvaukset

Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin vaiheittaiset kuvaukset edesauttavat opetustilanteisiin liittyvän vuorovaikutuksen systemaattista havainnointia ja reflektointia sekä tarjoavat yhteistä sanastoa teeman käsittelyyn. Tarkastelemalla ryhmän vuorovaikutusta eri vaiheiden kautta, tuetaan ajatusta opettajan vuorovaikutusosaamisen kehittyvästä luonteesta. Opettajaopiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää vaiheittaisia kuvauksia oman opetuksensa suunnittelussa, toteutuksessa ja reflektoinnissa. Opettajankouluttajat voivat hyödyntää vaiheittaisia kuvauksia opiskelijoiden opetusharjoittelun tutkimusperustaisessa havainnoinnissa ja ohjaamisessa. Materiaali tuotettiin Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa OPA-hankkeessa.

Provided ByJyväskylän yliopisto
Type of providerHE Institution
Provided athttps://aoe.fi/#/materiaali/1777
Learning opportunity typeOER
LanguageFi
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/1777
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone

Back to search