Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin vaiheittaiset kuvaukset

Vuorovaikutus osana opettajan arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin vaiheittaiset kuvaukset edesauttavat opetustilanteisiin liittyvän vuorovaikutuksen systemaattista havainnointia ja reflektointia sekä tarjoavat yhteistä sanastoa teeman käsittelyyn. Tarkastelemalla ryhmän vuorovaikutusta eri vaiheiden kautta, tuetaan ajatusta opettajan vuorovaikutusosaamisen kehittyvästä luonteesta. Opettajaopiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää vaiheittaisia kuvauksia oman opetuksensa suunnittelussa, toteutuksessa ja reflektoinnissa. Opettajankouluttajat voivat hyödyntää vaiheittaisia kuvauksia opiskelijoiden opetusharjoittelun tutkimusperustaisessa havainnoinnissa ja ohjaamisessa. Materiaali tuotettiin Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittamassa OPA-hankkeessa.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/1777
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00
Learning outcomeopetuksen arviointi
Miten arvioida verkkovälitteistä opetusta?
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/31b67516-af16-4b97-8430-a8a8e0f84190
Learning outcomeOpetuksen suunnittelu
Miten suunnitella opetusta tietotekniikkaa käyttäen?
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00
Learning outcomeDigiohjaus
Miten ohjata digitaalisia työkaluja hyödyntäen
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/T

Back to search