Verkkotutkinnot

Verkkotutkinnot antavat mahdollisuuden luoda uudenlaisia opintopolkuja ja joustavia mahdollisuuksia saavuttaa korkeakoulututkinto erilaisissa elämäntilanteissa. eAMK-hankkeen Verkkotutkinnot-ryhmä on pohtinut näiden tutkintojen mahdollisuuksia osana ympärivuotista verkko-opintotarjontaa. Ryhmän tavoitteena oli muodostaa käsitys verkkotutkintojen nykyisistä hyvistä käytänteistä sekä niiden soveltamismahdollisuuksista kansalliseen verkkotutkintoon. Korkeakoulut voivat hyödyntää työryhmän tuloksia suunnitellessaan monimuotoisia laajoja kokonaisuuksia verkkoon.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home page
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomemikrotutkinnot
Mitä ovat mikrotutkinnot ja miten niitä voi hyödyntää?
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/d6b31d8d-2f47-425a-a2b2-a6dddb3d2b19

Back to search