Verkko-ohjausmateriaalin laatiminen

Tässä materiaalissa annetaan ohjeistusta, miten laaditaan verkko-ohjausmateriaalia (kirjallista materiaalia, podcasteja, animaatioita, videoita). Materiaalista löytyy ohjeistusta, miten huomioidaan tekijänoikeudet, miten merkitään lisenssi ja miten huomioidaan saavutettavuus ohjausmateriaalia laadittaessa. Materiaalia voi hyödyntää myös toiminnallista opinnäytetyötä laatiessa.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/960
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00
Learning outcomeopetuksen arviointi
Miten arvioida verkkovälitteistä opetusta?
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/31b67516-af16-4b97-8430-a8a8e0f84190
Learning outcomeOpetuksen suunnittelu
Miten suunnitella opetusta tietotekniikkaa käyttäen?
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00

Back to search