UEF/MOOC: Digipedagogiikan perusteet

Digipedagogiikan perusteet osana ohjausta ja opetusta -opintojakso koostuu kuudesta monipuolisesta digitaalisesta oppimismoduulista. Tutkimusperustaisen sisällön ja menetelmien avulla verkko-oppimismateriaali tukee ja kehittää osallistujien digipedagogiikan tuntemusta ja hallintaa.

Opintojaksolla paneudutaan opettajan digitaalisen osaamisen kuuteen moduuliin Euroopan komission tuottaman DigCompEdu-viitekehyksen (Redecker 2017) mukaisesti. Moduulit muodostuvat 22 kompetenssialueesta ja kuvaavat laajasti opettajan ammatillista toimintaa, opettamisen ja oppimisen digipedagogisia sisältöjä ja oppijan digiosaamisen vahvistamista.

Moduuleissa perehdytään muun muassa seuraaviin sisältöihin: miten hyödyntää digitaalisuutta vuorovaikutuksessa, yhteistyössä ja ammatillisessa kehittymisessä, miten tuottaa ja muokata mielekästä ja kiinnostavaa sisältöä digitaaliseen oppimisympäristöön sekä jakaa ja hallita sitä, pohtia minkälaisia haasteita ja etuja digitaalinen ympäristö tuo oppimiselle, opetukselle ja arvioinnille sekä minkälaisia digitaalisia keinoja opettajalla on tukea opiskelijoiden osallisuutta ja mitä informaatio- ja medialukutaito pitävät sisällään.

Ytimekkäästi toteutetut sisällöt vastaavat 2 opintopisteen määrää. Lisäksi digimoduuleissa on runsaasti lisämateriaalia, jota voi hyödyntää oman mielenkiinnon mukaan. Opintojakson oppimateriaalit on tuotettu pääosin Osaavat opettajat yhdessä! -hankkeessa (TerOpe) vuosina 2018-2019. Päävastuussa opintojakson kokonaissuunnittelusta ja toteuttamisesta on ollut Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos. Sisältöä on tuotettu yhteistyössä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa.

Oppimateriaalia on edelleen kehitetty MOOC opintoihin sopivaksi. Opintojakson sisällöt on suunnattu suomalaiseen sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan kontekstiin, mutta soveltuvat myös laajemmin ohjauksen ja opetuksen sisältöihin.

 

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelEQFLevel 6
Home pagehttps://digicampus.fi/enrol/index.php?id=313
Workload in hours54
Admission procedureOpen to all
Entry requirements notenone
Price detailsnone
Type of credentialCertificate of participation
Learning outcomeUEF/MOOC: Digipedagogiikan perusteet
Opintojakson tavoitteet: opintojakson opiskeltuaan osallistuja Tuntee digitaalisen osaamisen keskeisen termistön. Ymmärtää digitaalisen osaamisen merkityksen ammatillisessa toiminnassaan. Osaa jäsentää tutkimustietoa digitaalisen osaamisensa analysoimiseen ja soveltaa tietoa ammatillisessa toiminnassaan. Osaa arvioida ja suunnitella digitaalisen teknologian hyödyntämistä ammatillisessa toiminnassaan.
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/2b34a99f-9813-4c91-9509-b6b9b8c3132e

Contact formYhteydenotot sivujen kautta