Opetuksen digitaaliset välineet

Opetusteknologia kattaa kaiken teknologian, millä tuetaan oppimista perinteisessä luokkaopetuksessa, sulautuvassa opetuksessa ja verkko-opetuksessa. Teknologia sisältää välineet, laitteet, ohjelmistot ja erilaiset sovellukset. Opetusteknologiaa ovat esimerkiksi toimisto-ohjelmat, oppimisalustat, arviointia tukevat työkalut, työkirjatyyppiset työkalut, digitaaliset oppimateriaalit, sosiaalinen media, työvälineohjelmat, tiedonhaun välineet, teknologiaan pohjautuvat kognitiiviset työkalut, informaation visualisoinnin työkalut sekä simulaatiot, opetusohjelmat ja -pelit, 3D-mallinnukset, robotit jne.

Type of providerEuropean project
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/16
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Learning outcomeOpetuksen työkalut
Mitkä ovat tehokkaita verkkovälitteisen opetuksen työkaluja?
Learning outcomeDigitaalinen saavutettavuus
Miten suunnitella digiopetusta saavutettavaksi?