Opetuksen digitaaliset välineet

Opetusteknologia kattaa kaiken teknologian, millä tuetaan oppimista perinteisessä luokkaopetuksessa, sulautuvassa opetuksessa ja verkko-opetuksessa. Teknologia sisältää välineet, laitteet, ohjelmistot ja erilaiset sovellukset. Opetusteknologiaa ovat esimerkiksi toimisto-ohjelmat, oppimisalustat, arviointia tukevat työkalut, työkirjatyyppiset työkalut, digitaaliset oppimateriaalit, sosiaalinen media, työvälineohjelmat, tiedonhaun välineet, teknologiaan pohjautuvat kognitiiviset työkalut, informaation visualisoinnin työkalut sekä simulaatiot, opetusohjelmat ja -pelit, 3D-mallinnukset, robotit jne.

Type of providerEuropean project
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/16
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00
Learning outcomeOpetuksen työkalut
Mitkä ovat tehokkaita verkkovälitteisen opetuksen työkaluja?
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/S5.6
Learning outcomeDigitaalinen saavutettavuus
Miten suunnitella digiopetusta saavutettavaksi?
Related skillKnowledge:
http://data.europa.eu/esco/skill/be64bb4c-84ac-4c83-8cc7-fc8593e15136


http://data.europa.eu/esco/skill/3e23db60-0c3d-498a-a6ac-ffbed0ecb033


Skills:
S.1.3.3
Guide
learners
in
using
assistive
technologies
-
training
on
operational
procedures
http://data.europa.eu/esco/skill/c0502e2a-1e12-422e-994e-cf9bf814e3b2

Back to search