Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen suunnittelu

Oppimateriaalissa on H5P:llä tehty esitys, miten suunnitellaan onnistunut verkkovuorovaikutustilanne. Lisäksi materiaalissa on tehtävä, jonka tavoitteena on, että oppija rohkaistuu käyttämään videoneuvotteluyhteyttä ohjatessaan asiakasta. Tehtävässä oppija suunnittelee ja toteutaa ohjaustilanteen videon välityksellä. Tilanteen jälkeen ohjaaja täyttää itsearviointilomakkeen ja “asiakas” palautelomakkeen. Oppimateriaali on tarkoitettu henkilöille, jotka käyttävät/tulevat käyttämään videoneuvotteluyhteyttä ohjaamiseen.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/956
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00
Learning outcomeOpetuksen työkalut
Mitkä ovat tehokkaita verkkovälitteisen opetuksen työkaluja?
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/S5.6

Back to search