Mokomoji medžiaga dėstytojams „Kaip taikyti apverstos klasės metodiką dirbant nuotoliniu būdu?“

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo medžiaga parengta pagal „Apverstos klasės e. metodiką“. Kartu su intensyvia mokymo programa „Studentų aktyvinimas dėstant nuotoliniu būdu“, šia mokymo medžiaga siekiama padėti dėstytojams tobulinti savo įgūdžius dirbant nuotoliniu būdu, taikant metodus, priemones ir suteikiant galimybę kelti kvalifikaciją bei kurti naujus mokymo standartus. Pagrindinis mokymo medžiagos tikslas – patarti mokytojams, kaip taikyti apverstos klasės metodiką mokymo ir mokymosi procese, dėstant nuotoliniu būdu.

Mokymo medžiagą sudaro 4 skyriai, apimantys teorinius mokymosi išteklius (pateikiami skaidrėse), užduočių aprašymus, įsivertinimo testus arba savirefleksijos klausimus. Ji gali būti naudojama kaip pagalbinė medžiaga vykdant dėstytojų mokymus klasėje arba nuotoliniu/mišriu būdu.

Pagrindinė užduotis, kuri yra kaupiamoji ir kurią reikia parengti mokymų metu, yra pamokos / dalyko dėstymo planas (2 priedas), kuriame dėstytojai pristato savo dalyko / dalies dalyko dėstymą, taikant apverstos klasės metodiką.

Admission procedureOpen to all
Entry requirements noteReikalavimai mokymuisi: mokomoji medžiaga skirta dėstytojams, tad norint ją taikyti dėstant nuotoliniu būdu, jūs turite turėti savo dėstomą dalyką, kuriame galite daryti sprendimus dėl dėstymo metodų pasirinkimo.
Price detailsnemokama
Type of credentialNone
Contact formestela.dauksiene@vdu.lt

Back to search