Etäopetuksen hyvät käytännöt – mitä ovat opetus ja oppiminen digitaalisuuden puristuksessa?

Jari Laurun podcast: Pidin tämän puheenvuoron oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän* järjestämässä verkkotapahtumassa “Avoimeen oppimiseen ja opetukseen – työkaluja ja hyviä käytäntöjä avointen oppimateriaalien ja etäopetuksen haltuunottoon” *On osa avoimen tieteen kansallista koordinaatiota ja tieteellisten seurain valtuuskunnan toimintaa.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home page
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Learning outcomeopetuksen arviointi
Miten arvioida verkkovälitteistä opetusta?
Learning outcomeOpetuksen suunnittelu
Miten suunnitella opetusta tietotekniikkaa käyttäen?
Learning outcomeOpetuksen työkalut
Mitkä ovat tehokkaita verkkovälitteisen opetuksen työkaluja?