ePortfolion pedagoginen käyttö

ePortfolion pedagoginen käyttö -koulutus on toteutettu ESR-rahoitteisessa Sometaduuniin-hankkeessa. Tavoitteena on saada korkeakouluissa portfolio sellaiseksi työkaluksi, jonka avulla opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja voi työllistyä paremmin. Materiaaliin liittyy tiiviisti Unelma-Pulina Portfolio, joka samalla toimii esimerkkiportfoliona https://kyvyt.fi/user/sometaduuniin/portfolio.

Voit suorittaa koulutuksen kokonaisuudessaan tai osia siitä. Koulutuspaketin voi aloittaa koska tahansa. Opiskelu perustuu omatoimiseen perehtymiseen sekä syntyneiden ajatusten työstämiseen verkkokeskusteluissa. Koulutus on alkujaan julkaistu hankkeen aikana Eliademyssä, mutta siirretty DigiCampukselle Eliademyn ilmoitettua konkurssista

Tämän oppimiskokonaisuuden avulla on tarkoitus tutustua portfolion teon eri näkökulmiin ja pedagogisiin lähtökohtiin. Portfolion avulla opiskelijan on helppo tehdä näkyväksi omat kiinnostuksen kohteensa, tehdyt tehtävät ja kertynyt osaaminen. Portfolio toimii työkaluna niin oppimisessa, sen arvioinnissa kuin esimerkiksi urasuunnittelussakin. Valmistuessaan opiskelijalla on asiantuntijan osaamissalkku, joka parhaimmassa tapauksessa auttaa työllistymisessä.

Oppimateriaalin avulla tutustutaan portfolion tekemiseen ja sen taustalla vaikuttaviin pedagogisiin periaatteisiin. Verkkokeskustelut mahdollistavat toisten ajatuksiin tutustumisen ja myös palautteen antamisen ja saamisen. Vuoden 2019 järjestetään myös yhteisiä verkkokeskusteluja Zoomissa syntyneistä ajatuksista ja kysymyksistä – pyritään yhdessä oppimaan uutta portfolion hyödyntämisen ja käytön mahdollisuuksista

Portfolio on opiskelijan oma oppimisympäristö. Opiskelijan henkilökohtaisista oppimisympäristöistä käytetään myös nimeä PLE (Personal Learning Environment). Optimaa, Moodlea tai vastaavaa oppimisalustaa hallinnoi opettaja, kun taas portfolion “omistaa” opiskelija, joka päättää oman portfolionsa ulkonäöstä ja sisällöstä. Opettaja voi tukea portfolion kokoamista laatimalla tehtäviä, jotka opiskelija palauttaa portfolioonsa.

Erilaiset portfolioalustat mahdollistavat oikeuksien jakamisen ja tehtävien kommentoinnin. Opiskelijan motivaation kannalta on tärkeää, että luovuudelle on sijaa. Opiskelijan kehittymisen kannalta on tärkeää, että opiskelijan tuotoksista käydään keskustelua. Tämä auttaa opiskelijaa kehittymään ja reflektoimaan omaa osaamistaan.

Provided ByLaurea-ammattikorkeakoulu Oy
Type of providerHE Institution
Provided atonline
Learning opportunity typeMOOC
LanguageFi
Home pagehttps://digicampus.fi/course/view.php?id=556
Admission procedureOpen to all
Entry requirements notenone
Price detailsnone
Type of credentialOpen Badge
Contact formYhteydenotot sivujen kautta

Back to search