Digitalisaatio ja muuttuvat toimintaympäristöt

SotePeda 24/7 -hankkeen videolla on neljä osaa: 1. Apuvälineet muuttavat tapaa toimia ja elää 2. Digitaalisten toimintaympäristöjen historiaa 3. Eettisiä näkökohtia 4. Jatkuvan oppimisen merkitys

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/1039
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeOpetuksen suunnittelu
Miten suunnitella opetusta tietotekniikkaa käyttäen?
Learning outcomeOpetuksen työkalut
Mitkä ovat tehokkaita verkkovälitteisen opetuksen työkaluja?
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä