Digiopetuksen suunnittelu ja toteutus

Tavoitteiden asettaminen ohjaa kaikkea opetustoimintaa. Monesti ajatellaan, että nämä tavoitteet ovat selkeästi kuvattu opetussuunnitelmateksteissä osaamistavoitteina. Voi olla kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään, onko minulla opettajana myös muita toiveita ja tavoitteita oppimisen kehittämisen näkökulmasta. Näitä voivat olla tavoitteet, jotka ovat esimerkiksi jääneet sanallistamatta osaamistavoitteissa syystä tai toisesta, mutta joiden kehittymistä haluan tukea. Jos näin on, miten voin tarkentaa ennalta kuvattuja osaamistavoitteita? Miten voin rakentaa ne osaksi oppimisprosessia? Miten varaan aikaa opetuksen toteutuksessa niiden kehittämiseen?

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelEQFLevel 8
Home pagehttps://www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/opetuksen-suunnittelu/
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeOpetuksen suunnittelu
Miten suunnitella opetusta tietotekniikkaa käyttäen?
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00

Back to search