Digiopetuksen digitaalinen saavutettavuus

Saavutettavuus tukee yhdenvertaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Toisin sanoen palveluja ja niiden sisältöjä voi käyttää, vaikka käyttäjällä olisi kuulo- tai näkövamma, luki- ja oppimisvaikeus, muistihäiriö tai vaikkapa heikko suomen kielen taito.

Saavutettavan sisällön kanssa on myös helpompi ja miellyttävämpi toimia. Lisäksi hakukoneet löytävät saavutettavat sisällöt paremmin.

Back to search