Digiopetuksen digitaalinen saavutettavuus

Saavutettavuus tukee yhdenvertaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti. Toisin sanoen palveluja ja niiden sisältöjä voi käyttää, vaikka käyttäjällä olisi kuulo- tai näkövamma, luki- ja oppimisvaikeus, muistihäiriö tai vaikkapa heikko suomen kielen taito.

Saavutettavan sisällön kanssa on myös helpompi ja miellyttävämpi toimia. Lisäksi hakukoneet löytävät saavutettavat sisällöt paremmin.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/saavutettavuus/
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigitaalinen saavutettavuus
Miten suunnitella digiopetusta saavutettavaksi?