Digiohjauksen laatukriteerit

Digiohjauksen laatukriteerien tehtävänä on auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu. Kriteeristö on tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus– ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille. Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista tai suositus. Näitä kriteereitä voi hyödyntää myös muussa ohjaus- ja neuvontatyössä. Laatukriteeristön tarkoituksena on: 1) toimia digiohjauksen kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla 2) parantaa digiohjauspalvelujen laatua sekä palvelun tuottajien että käyttäjien näkökulmasta 3) varmistaa tietoturvan ja -suojan toteutumisen digitaalisissa ohjauspalveluissa Laatukriteerit koostuvat neljästä teemasta: Teema 1: Digiohjauksen palvelukokonaisuus Teema 2: Digiohjaus toimintoina – prosessi ja tapahtuma Teema 3: Digiohjaajan osaaminen ja ohjauksen menetelmät sekä ympäristöt Teema 4: Tietosuoja, tietoturva ja eettisyys

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/119
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeopetuksen arviointi
Miten arvioida verkkovälitteistä opetusta?
Related skillhttp://data.europa.eu/esco/skill/31b67516-af16-4b97-8430-a8a8e0f84190
Learning outcomeOpetuksen suunnittelu
Miten suunnitella opetusta tietotekniikkaa käyttäen?
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Related skillteaching
and
training:
http://data.europa.eu/esco/skill/S1.3.00

Back to search