Digiohjauksen laatukriteerit

Digiohjauksen laatukriteerien tehtävänä on auttaa varmistamaan, että kaikki olennaiset näkökulmat digiohjauspalveluissa on huomioitu. Kriteeristö on tarkoitettu kaikille korkeakoulussa opintojen ohjaus– ja neuvontatyötä toteuttaville ohjaajille. Laatukriteeristö on luonteeltaan tarkistuslista tai suositus. Näitä kriteereitä voi hyödyntää myös muussa ohjaus- ja neuvontatyössä. Laatukriteeristön tarkoituksena on: 1) toimia digiohjauksen kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla 2) parantaa digiohjauspalvelujen laatua sekä palvelun tuottajien että käyttäjien näkökulmasta 3) varmistaa tietoturvan ja -suojan toteutumisen digitaalisissa ohjauspalveluissa Laatukriteerit koostuvat neljästä teemasta: Teema 1: Digiohjauksen palvelukokonaisuus Teema 2: Digiohjaus toimintoina – prosessi ja tapahtuma Teema 3: Digiohjaajan osaaminen ja ohjauksen menetelmät sekä ympäristöt Teema 4: Tietosuoja, tietoturva ja eettisyys

Provided ByeAMK
Type of providerHE Institution
Provided athttps://aoe.fi/#/materiaali/119
Learning opportunity typeOER
LanguageFi
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/119
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone

Back to search