Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas

Ar jums kyla išūkių siekiant profesinio bendradarbiavimo? Galbūt norėtumėte sužinoti plačiau apie technologines galimybes bendravimui organizacijos viduje?

Šio modulio metu sužinosite, kaip tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes profesinėje veikloje, bendradarbiavimui su užsienio partneriais, organizacijoje su kolegomis siekiant bendrų akademinių tikslų, taip pat ir sklaidai, atliekamų darbų viešinimui ir profesinių kompetencijų tobulinimui.

Baigę šį nuotolinį kursą besimokantieji gebės: 

  • Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes bendradarbiavimui su kolegomis siekiant bendrų tikslų konkrečiame kontekste
  • Naudoti skaitmenines technologijas dalijantis žiniomis ir patirtimi bei diegiant pedagogines naujoves
  • Kritiškai vertinti savo pedagoginę ir skaitmeninę veiklą, identifikuojant trūkstamus gebėjimus ir numatant tobulėjimo sritis
  • Pasirinkti ir formaliai ar neformaliai dalyvauti internetinėse profesinėse bendruomenėse, gaunamas žinias naudoti profesiniam tobulėjimui.

Type of providerHE Institution
LanguageLt
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://openstudies.vdu.lt/study/course/view.php?id=159
Duration1
Workload in hours110 val.
Admission procedureOpen to all
Entry requirements noteBazinės skaitmeninės kompetencijos reikalingos mokantis nuotoliniu būdu
Price details150 eur
Type of credentialOpen Badge
Learning outcomeDėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas
Baigę šį nuotolinį kursą besimokantieji gebės:
  • Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes bendradarbiavimui su kolegomis siekiant bendrų tikslų konkrečiame kontekste
  • Naudoti skaitmenines technologijas dalijantis žiniomis ir patirtimi bei diegiant pedagogines naujoves
  • Kritiškai vertinti savo pedagoginę ir skaitmeninę veiklą, identifikuojant trūkstamus gebėjimus ir numatant tobulėjimo sritis
  • Pasirinkti ir formaliai ar neformaliai dalyvauti internetinėse profesinėse bendruomenėse, gaunamas žinias naudoti profesiniam tobulėjimui.
Related skillhttps://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fisced-f%2F01&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/isced-f/01
Contact formnuotolines@vdu.lt