Alkuvaiheessa opeta ryhmää, ei vain yksilöä

Opettajana virtuaaliluokassa -hankkeessa kehitetty materiaali, joka on tarkoitettu tueksi virtuaalista luokkaopetusta opettaville opettajille ja kouluttajille.

Type of providerHE Institution
LanguageFi
EQF levelNo applicable
Home pagehttps://aoe.fi/#/materiaali/238
Admission procedureOpen to all
Type of credentialNone
Learning outcomeDigiohjaus
Miten ohjata digitaalisia työkaluja hyödyntäen
Learning outcomeDigiopetuksen menetelmät
Miten suunnitella digiopetuksen menetelmiä
Learning outcomeopetuksen arviointi
Miten arvioida verkkovälitteistä opetusta?
Learning outcomeOpetuksen suunnittelu
Miten suunnitella opetusta tietotekniikkaa käyttäen?
Learning outcomeOpetuksen työkalut
Mitkä ovat tehokkaita verkkovälitteisen opetuksen työkaluja?