ePortfolion pedagoginen käyttö

Opettaja osaa kuvata portfolion käyttömahdollisuuksia oppilaitoksensa pedagogisessa toimintamallissa ja prosesseissa motivoida opiskelijaa erityyppisten portfolioiden kokoamiseen ja ymmärtää portfolion käyttötarkoituksia myös oppilaitoskontekstin ulkopuolella