Dėstytojų profesinis įsitraukimas ir tobulėjimas

Baigę šį nuotolinį kursą besimokantieji gebės:

  • Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes bendradarbiavimui su kolegomis siekiant bendrų tikslų konkrečiame kontekste
  • Naudoti skaitmenines technologijas dalijantis žiniomis ir patirtimi bei diegiant pedagogines naujoves
  • Kritiškai vertinti savo pedagoginę ir skaitmeninę veiklą, identifikuojant trūkstamus gebėjimus ir numatant tobulėjimo sritis
  • Pasirinkti ir formaliai ar neformaliai dalyvauti internetinėse profesinėse bendruomenėse, gaunamas žinias naudoti profesiniam tobulėjimui.