Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes profesinėje veikloje, bendradarbiavimui su užsienio partneriais, organizacijoje su kolegomis siekiant bendrų akademinių tikslų, o taip pat sklaidai, atliekamų darbų viešinimui ir profesinių kompetencijų tobulinimui.

Baigę mokymus besimokantieji gebės:
• Tikslingai naudoti skaitmeninių technologijų galimybes bendradarbiavimui su kolegomis siekiant bendrų tikslų konkrečiame kontekste.
• Naudoti skaitmenines technologijas dalijantis žiniomis ir patirtimi bei diegiant pedagogines naujoves.
• Kritiškai vertinti savo pedagoginę ir skaitmeninę veiklą, identifikuojant trūkstamus gebėjimus ir numatant tobulėjimo sritis.
• Pasirinkti ir formaliai ar neformaliai dalyvauti internetinėse profesinėse bendruomenėse, gaunamas žinias naudoti profesiniam tobulėjimui.